Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Grażyna Kowalewska, Małgorzata Cygańska

Możliwości zastosowania nowych technologii informatycznych w procesie zarządzania szkołą na przykładzie programu Księgowość Optivum

***

Possible application of new information technologies in management of schools. The example of Ksiegowość Optivum software

Abstract
The purpose of this paper is to show the applicability of accounting software package Księgowość Optivum from the Finanse Optivum module. Costs and benefits of the usage of modern technology at schools are analysed from the point of view of headmasters and employees. The paper presents the results of pilot research. The application of the method in the case study was designed to answer the question on the relevance of digitisation at schools, determine the benefits and costs of this process, and inspire a debate about the need to introduce new technology to modern schools.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671