Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Zbigniew Gontar

Odpowiedzialne badania i innowacje – nowy paradygmat w budowaniu współpracy między nauką i społeczeństwem

***

Responsible Research and Innovation – a new paradigm in the relationships between science and society

Abstract
The Responsible Research and Innovation (RRI) programme proposed by the European Commission consists in implementing a new system of research and innovation based on the two following premises: research or innovation is the response to the real needs of the social, environmental, cultural nature, and it implies activities not causing social, environmental, or economic harm. The paper discusses the tools for developing the Responsible Research and Innovation system.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671