Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Halina Tańska, Agnieszka Władzińska

Zróżnicowane aspekty bezpieczeństwa wytwarzanych systemów informatycznych

***

Diversified manufacturing safety aspects of information systems

Abstract
Due to the complexity of the issue, this paper discusses only some aspects of information systems security. Security is perceived as the ability of the system to avoid or prevent actions that pose danger to people or to the environment.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671