Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Dariusz T. Dziuba

Dobra i usługi informacyjne jako kategoria wydatków gospodarstw domowych

***

Information goods and services as a category of household expenditure

Abstract
In this paper the structure of the Classification of Individual Consumption by Purpose for Household Budget Surveys (COICOP/HBS) is analysed and its information components are distinguished. The methodology of classification and categorisation of household expenditure on information goods and services is developed. Based on this methodology, household expenditure on the so called information components in Poland (2003–2012) is evaluated.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671