Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Wacław Szymanowski

Uwarunkowania tworzenia jednolitego rynku usług cyfrowych w Unii Europejskiej

***

Conditions for the creation of the single digital market in the EU

Abstract
The main goal of the paper is to analyse documents of the European Union that aim to create an information society in the 21st century. The papers presents the procedure of monitoring the application of the European Digital Agenda. The Europe 2020 strategy will be the main instrument to build a sustainable future for Europe.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671