Zeszyt 38/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jarosław Wilk, Leopold Żurek

Mechanizmy sterowania bezpieczeństwem informacyjnym w modelu usługowym infrastruktury informacyjnej państwa

***

Mechanisms for the information security management in the service-oriented public information infrastructure

Abstract
In the Integrated Digitalization Programme for Poland, the Polish government decided on creating a coherent, logical and efficient state information system to provide electronic services to citizens. It has to ensure the cooperation of existing and new information and communication systems of public administration. Interoperability and security are the key elements to achieve this goal. This article presents the new information security model designed specifically for the service-oriented public information infrastructure.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 38

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671