Zeszyt 38/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Cezary Stępniak

Mapy interaktywne jako narzędzie wspierania procesów inwestycyjnych

***

Interactive maps as a tool of investment processes support

Abstract
The paper shows interactive maps as a potential tool for supporting investment processes. It presents interactive maps as a part of modern GIS technology. Interactive maps are treated as a kind of enlarged GIS technology. The paper focuses on an application of interactive maps in an investment processes realized in local government units. The application is showed on the basis of a phase by phase description of the investment processes procedure.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 38

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671