Zeszyt 38/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Iwona Zdonek

Model UTAUT w świetle badań społeczeństwa informacyjnego w Polsce w obszarze e-podatków

***

E-taxes area in UTAUT model in view of the research of information society in Poland

Abstract
The aim of this paper is to discover the UTAUT model in the area of e-taxes. Authors describe the characteristics of the four main criteria of UTAUT model in view of information society behaviour in the case of e-tax: 1) the expected execution, 2) cognitive effort, 3) social impact and 4) favourable circumstances.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 38

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671