Zeszyt 38/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jacek Maślankowski

Analiza jakości danych pozyskiwanych ze stron internetowych z wykorzystaniem rozwiązań Big Data

***

Big Data quality analysis on data retrieved from websites

Abstract
The article presents a proposition of a Big Data quality framework in terms of processing Big Data sources to produce statistical information. The case used in the article concerns job offers that generate information about the demand of the labour market. The analyses has resulted in a suggestion of several quality dimensions with indicators.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 38

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671