Zeszyt 38/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Adam Krzyżanowski

Zastosowanie nowoczesnych platform komunikacji elektronicznej jako narzędzia współpracy powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej

***

The use of modern electronic communication platforms as a form of cooperation between poviat employment agencies and social welfare centres

Abstract
The article is a presentation of selected results of studies which the author carried out in poviat employment agencies and social welfare centres between June and December 2013. The study concerned the scope of collaboration between the said offices in providing services to their shared customers, especially using a modern, electronic communication platform, which constitutes the actual implementation of the idea of e-government.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 38

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671