Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Grzegorz Kozieł

Podpis elektroniczny - rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne

***

Digital signature in Poland

Abstract
The article describes technical and legal aspects of digital signature in Poland. The crytpographical aspects of creation of a digital signature are also described. The obligations of certification firms and digital signature users are discussed.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671