Zeszyt 32/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Ramsza

Duopol Bertranda z jawnym modelem popytu. Analiza numeryczna

Streszczenie
W pracy jest zaprezentowany wariant modelu duopolu Bertranda. Zaprezentowany model różni się od modelu standardowego tym, że w sposób jawny został wymodelowany popyt na produkowane dobra w populacji konsumentów w oparciu o założony rozkład cen rezerwacji. Dodatkowo konsumenci posługują się procedurą wyboru, która nie jest w pełni racjonalna a jedynie przybliża w wyidealizowaną najlepszą odpowiedź. Dwa główne wyniki pracy to wskazanie, że nawet przy standardowych założeniach w równowadze ceny są wyższe od kosztów krańcowych oraz możliwość występowania wielu cen równowagowych.

***

The Bertrand Duopoly with Bounded-Rational Consumers and Explicity Modeled Demand. A Numerical Example

Abstract
The model presented herein is a variant of the original Bertrand duopoly model. The only difference comes from the more detailed model of behavior of the population of consumer. It is assumed that there is a particular distribution of reservation prices within the population. It is also assumed that consumers use a bounded-rational procedure of choice between the products. The main results are twofold. Firstly, it is shown that it is possible that equilibrium prices are higher than the marginal costs. Secondly, it is shown that there maybe two equilibrium points.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 32

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671