Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Anna Decewicz

Modele Markowa w analizie dynamiki zróżnicowania regionalnego dochodu w krajach UE

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza zróżnicowania regionalnego dochodu w krajach Unii Europejskiej za pomocą modeli Markowa, przy uwzględnieniu powiązań przestrzennych. W badaniu wykorzystuje się informacje dotyczące poziomu PKB per capita w odniesieniu do średniej europejskiej, pochodzące z banku danych regionalnych Eurostatu. Analiza obejmuje zróżnicowanie regionalne PKB w kolejnych latach, badanie efektów przestrzennych oraz dynamikę rozkładu PKB. Ostatni cel jest realizowany przy użyciu modelu Markowa, którego stany odpowiadają wyodrębnionym na podstawie rozkładu dochodu per capita charakterystykom regionów. Oszacowanie macierzy przejścia umożliwia wnioskowanie na temat dynamiki rozkładu dochodów w kolejnych okresach oraz konwergencji regionalnej. Rozszerzenie podstawowego modelu Markowa polega na uwzględnieniu efektów przestrzennych, a więc oddziaływań sąsiadów na dynamikę danego regionu, poprzez zastosowanie modelu niejednorodnego.

***

Markov models in analysis of income distribution dynamics in EU regions

Abstract
The paper presents analysis of income distribution dynamics by means of Markov models with covariates referring to spatial or time nature factors. Markov models applied for GDP per capita distribution dynamics in European regions from 1999 to 2008 show strong tendency to stay in the same class of GDP level in succeeding years and a very slow convergence to limit distribution. Markov models with spatial and time effects prove positive impact of neighbours’ welfare on probability of moving up to higher states and general time increasing tendency to move to higher states.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671