Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Tomasz Górski

Symulacyjne środowisko badania wydajności platformy integracyjnej rejestrów medycznych

***

Simulation environment for integration platform’s performance analysis of medical registries

Abstract
The paper presents the problem of medical registries integration using an integration platform in service-oriented architecture. The article focuses on an architectural description of services and interactions between information systems. The main aspect considered in the paper is the performance of the integration platform which connects considerable amount of medical registries. The paper provides an integration platform model. In addition, the performance measures of this class of information systems were presented. The paper also describes a design of simulation environment. The summary contains the benefits of the simulation environment for early estimation and verification of performance requirements of integration platform.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671