Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Dariusz Zdonek

Ocena dostępności wybranych e-usług urzędów administracji publicznej miast zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitarnym

***

Assessment the web accessibility of selected public administration e-services in the Metropolitan Association of Upper Silesia

Abstract
The main objective of this paper is to assess the web accessibility of selected public administration e-services. In the first part of the article the definition and the applicable law regarding the web accessibility of sites in Poland are discussed. Examples of methods of assessment are also given. The second part concentrates on the analysis of public e-services. In the third section the results of preliminary studies on the web accessibility of websites in the Metropolitan Association of Upper Silesia are presented.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671