Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Krzysztof Węcel, Jacek Piotrowski

Metoda oceny stopnia zagrożenia związanego z publikacją ogłoszeń internetowych

***

The method for scoring of threat related to online adverts publication

Abstract
The paper proposes a method for scoring adverts available in online portals as a threat understood as the possibility of breaking the law. We specifically focus on illegal drug trade scenario. The combined score bases on three components scored separately: person publishing the offer, traded good, and intended action (buy, sell, other).

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671