Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Joanna Papińska-Kacperek

Przyczyny małego zainteresowania elektronicznym składaniem deklaracji PIT

***

Causes of low interest electronic filing of income tax declarations

Abstract
The goal of the article is to determine the cause of low usage of the electronic filing annual tax return in Poland. It is the longest existing e-government service not only in Poland. In the article the research findings were presented: conducted in various countries and conducted in Poland by the author.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671