Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Krzysztof Michalik

Regułowe systemy ekspertowe jako narzędzie wspomagania zarządzania wiedzą w administracji publicznej

***

Rule-based expert systems as a tool for supporting knowledge management in public administration

Abstract
The paper deals with the problem of using rule-based expert systems technology for knowledge management in public administration domain. The aspect of legislation and law has been emphasized. Some examples of applications of rule-based expert systems in public administration have been also presented.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671