Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jacek Maślankowski

Zarządzanie zmianami metodologicznymi w hurtowniach danych

***

Methodological changes management in data warehouses

Abstract
Nowadays the data warehouse is a complex system that is built to gather data from several subjects of the enterprise orientation. As there is lots of information, several different variables must exist in such environment. The article shows how to manage data warehouse that is exposed to several methodological issues. It is presented how typical methodological changes should be treated, especially in the context of retrospection issues and different types of slowly changing dimensions.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671