Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Adam Krzyżanowski

Analiza kluczowych czynników sukcesu wdrożenia systemów informatycznych

***

Analysis of the key success factors of information systems’ implementation

Abstract
The main function of this article is to analyze the key success factors of information systems’ implementation on the example of Syriusz’s implementation in the organizational units of the Public Employment Services.
The author begins his discussion with presenting the conditions for effective information system implementation resulting from previous studies, shows the process of Syriusz’s implementation and, finally, he moves on to analyze the key factors in the success of the system’s implementation in the local labor offices.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671