Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jacek Cypryjański

Rozwój zastosowań chmury obliczeniowej w administracji publicznej - prognozy, bariery, korzyści

***

The development of cloud computing applications in public administration - forecasts, barriers, benefits

Abstract
Current development, forecasts and initiatives taken by European Union and governments of some European countries show great development of cloud computing in the nearest future. This paper presents the results of literature study of forecasts, barriers, benefits and initiatives in developing of cloud computing applications in public administration.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671