Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Ryszard Cierocki, Przemysław Jatkiewicz

Bezpieczeństwo informacji w jednostkach samorządu terytorialnego

***

Security of information in local government units

Abstract
This paper presents the results of safety information in the local government units. The study included case studies of 5 institutions. They used a survey, standardized interviews with security managers, penetration testing and vulnerability scanning internal networks.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671