Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Janina Banasikowska, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Zasady interoperacyjności i standaryzacji w systemach wszechobecnych e-Government krajów Unii Europejskiej

***

The principles of interoperability and standardization in the European Union ubiquitous e-Government systems

Abstract
This paper presents the concept of interoperability and standardization of ubiquitous e-Government in the European Union. Authors show the term of interoperability and the three levels of interoperability assessment: technology, systems and tasks. Interoperability standards are considered in three aspects: technical, organizational and semantic. The paper presents the examples of EU countries with the most advanced framework for interoperability and the example of e-services fully on-line.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671