Zeszyt 44/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Rafał Raczko

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w e-administracji

***

Electronic Documentation Management in E-government

Abstract
In the following paper the issues related to computerization in public administration are presented. The basic IT environments, operating in the internal and external dimension of e-government are discussed.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 44

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671