Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Karol Korczak

Gry dla zdrowia – koncepcja, przykłady zastosowań oraz potencjał społeczno-ekonomiczny

***

Games for health – the concept, example applications, and socio-economic potential

Abstract
In this article the author presents the general concept and selected categories of games for health. The categories presented include serious games and the gamification of health and wellness as well as the various target groups of users. Examples of applications have been presented for each category. Moreover, the article presents the socio-economic potential of games for health and the threats associated with them.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671