Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jarosław Oczki, Ewa Wędrowska

Gender differences in employment structures in Poland

Streszczenie
Zróżnicowanie struktur zatrudnienia ze względu na płeć jest przedmiotem analiz specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. W artykule przedstawiono wyniki analizy rozbieżności w strukturze wynagrodzeń w populacjach kobiet i mężczyzn w Polsce w sektorze publicznym i prywatnym według sekcji klasyfikacji GUS, grup zawodowych, wynagrodzeń oraz wykształcenia. Do pomiaru rozbieżności struktur zastosowano metrykę Canberra, miarę odległości pomiędzy obiektami wielowymiarowymi. W opracowaniu podjęto również próbę wskazania czynników objaśniających zdiagnozowane różnice w strukturach zatrudnienia. Dane uwzględnione w badaniu pochodzą z reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń według zawodów przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (badanie GUS o symbolu Z-12).

***

Zróżnicowanie struktur zatrudnienia ze względu na płeć w PolsceArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671