Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Lesław Markowski

Dolnostronne miary ryzyka a wycena aktywów kapitałowych na przykładzie sektora IT i mediów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

***

Downside risk measures and capital asset pricing. Example of IT and media sectors on the Warsaw Stock Exchange

Abstract
The paper proposes an investigation of risk related to IT and media assets quoted on the Warsaw Stock Exchange in a downside framework. Daily returns were used to estimate three variants of downside measure, such as the beta coefficient and co- -skewness. A cross-sectional analysis provides evidence that these downside measures are priced. The analysis of investment portfolios shows that co-semi skewness is a better variable of effectiveness than downside beta.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671