Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jędrzej Wieczorkowski

Rola standardów w kontekście oprogramowania wspomagającego zarządzanie

***

The role of standards in the context of management information systems

Abstract
The article presents the problems of standardisation in the context of management information systems. It focuses on the standardisation of MIS software packages and MIS services, standardisation of project management and standardisation of business process.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671