Zeszyt 38/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Pańkowska, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Konceptualizacja architektury systemu prosumpcji w obszarze e-zdrowia

***

Conceptualization of prosumption system architecture in e-health

Abstract
The paper aims to present research results on e-healthcare development in Poland. The paper consists of three parts. The first part of the article covers the discussion on concepts and development of prosumption, particularly in the e-healthcare sector. The second part of the paper includes an analysis of a survey conducted among students in Poland. The last part concerns the modelling of e-healthcare prosumption system architecture. The ArchiMate tool was used for the visualisation of the prosumption system.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 38

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671