Zeszyt 38/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Agata Chodowska, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski

System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych

***

The support system for sanitary services simulation exercises

Abstract
The paper presents the concept of a computer support system for simulation exercises organized for sanitary inspection services. Simulation exercises are connected with food-borne epidemics. The system supports sanitary inspectors in conducting epidemiological interviews, examination of patients, sanitary inspection of facilities and forecasting the development of the epidemic. The system also offers the After Action Review function.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 38

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671