Zeszyt 38/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski

System zarządzania dokumentami niejawnymi w instytucjach państwowych bazujący na wykorzystaniu technologii RFID

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję innowacyjnego systemu elektronicznego zarządzania kontrolą obiegu dokumentów niejawnych firm państwowych. Przedstawione rozwiązanie koncentruje się na zastosowaniu najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych związanych z wykorzystaniem znaczników identyfikacji radiowej (RFID) i danych biometrycznych. Przedmiot badań dotyczy nie tylko dokumentów i nośników danych, ale także wszystkich elementów obsługi biurowej kancelarii w instytucjach państwowych (szaf, biurek, maszyn kopiujących i urządzeń kontroli użytkowników).

***

RFID technology based solution for classified document management system in government institutionsArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 38

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671