Zeszyt 38/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Walid Cherifi, Bolesław Szafrański, Grzegorz Bliźniuk

Nowa metoda rozwiązywania konfliktów danych w procesie integracji informacji bazująca na dowodach

Streszczenie
W dzisiejszych czasach, wraz ze wzrostem użycia danych w Internecie oraz publicznych rejestrach, dane tworzone są w coraz większej ilości zarówno przez maszyny, jak i przez ludzi. Z powodu tej eksplozji danych pozyskiwanie dokładnych informacji z wielu rozproszonych źródeł jest skomplikowane. Fuzja danych, zwana również rozwiązywaniem konfliktów (ang. conflict resolution), jest istotnym etapem w procesie integracji danych. Jej celem jest rozwiązywanie konfliktów pomiędzy sprzecznymi informacjami dotyczącymi tego samego rzeczywistego obiektu. W tym artykule przedstawiamy nową metodologię rozwiązywania tego problem, która wykorzystuje siłę teorii Dempstera–Shafera.

***

Towards evidence-based data conflict resolution in data integration processArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 38

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671