Zeszyt 35/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Marek Kamiński, Piotr Kopniak

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych

***

Using artificial neural networks to identify eye movement and as a communication support for paralysed people

Abstract
The paper describes the design and implementation of a system used to help paralysed people to interact with a personal computer via a VGA camera. The in‐built software uses a virtual keyboard which is controlled only by the user’s eye movement. The software resorts to artificial neural networks to analyse and process the data in the background. The purpose of the solution is to create a cheap, simple and functional device for human-machine interaction.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 35

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671