Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Piotr Martynowicz

Wprowadzenie do problemu długotrwałego przechowywania informacyjnych zasobów cyfrowych w administracji publicznej

***

The problem of long­ term storage of digital information ‐ in public administration - an introduction

Abstract
The paper presents the significance of systems of long-term preservation of digital information objects in public administration. The analysis carried out with respect to the concept of long-term preservation of digital objects and the classification of the storage types made it possible to systemise terms connected with the long-term preservation system as well as to discuss problems of creating and using long-term preservation system in public administration.

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671