Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Łatuszyńska, Roma Strulak‐Wójcikiewicz

Koncepcja symulacyjnego systemu wspomagania decyzji jednostek administracji publicznej dotyczących oceny oddziaływania na środowisko

***

The concept of a simulation system for supporting decisions of public administration entities with respect to environmental impact assessment

Abstract
The article discusses issues related to the procedure of issuing decisions on environmental conditions by public administration. It presents the concept of a simulation system (based on a simulation model built in the convention of the system dynamics method) supporting the decisions of public administration relative to environmental impact assessment.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671