Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Edyta Kocyk

Architektura korporacyjna jako narzędzie operacjonalizacji strategii informatyzacji w jednostkach sektora publicznego z wykorzystaniem metody ADM

***

Enterprise architecture as a tool of operationalising IT strategy in public sector entities with use of ADM

Abstract
This article presents a way of implementation of enterprise architecture in entities of the public sector. A deployment of an enterprise architecture process includes methods for optimising the IT strategy. The ADM method - Architecture Development Method - is presented as a tool for the implementation of enterprise architecture in the public sector and the task of subsequent cycles performed. The article presents a graphical interpretation of the ADM cycle, in terms of interactive cycle phases between ports.

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671