Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Ludosław Drelichowski, Cezary Graul, Barbara Ptaszyńska, Wioletta Zwara, Grzegorz Oszuścik

Model dynamicznej analizy wpływu rozbudowy infrastruktury Polski na poziom zmian wynikających z kosztów finansowania budowy tej infrastruktury i jej eksploatacji z zastosowaniem narzędzi Business Intelligence

Streszczenie
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania hurtowni danych zbudowanych na podstawie ośmioletnich baz budżetów gmin z banku danych lokalnych poddanych analizie dotyczącej skutków dofinansowania i kosztów eksploatacji oddawanych do użytku elementów infrastruktury, co ma odzwierciedlić dynamiczny zakres zachodzących w niej zmian. Podstawę bazy danych stanowiły zweryfikowane informacje ujmujące pełny zakres danych wymaganych do planowania, zatwierdzania i rozliczania budżetów gmin. W pracy przedstawiono zestawienia dotyczące nadwyżki operacyjnej dla województw w kraju i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego oraz wydatków majątkowo-inwestycyjnych w identycznym układzie - od 2008 r. do 2012 r. Zaprezentowane w tabelach wstępne zestawienia pozwalają zilustrować diagnostyczną wartość wyselekcjonowanych i przetworzonych w ramach hurtowni danych oraz narzędzi OLAP informacji, a także uwzględniają dynamikę i skutki budżetowe zachodzących w tym czasie zmian.

***

A model of dynamic analysis of the influence of the development of Poland's infrastructure on the level of changes arising from the financing costs of its construction and maintenance using business intelligence toolsArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671