Zeszyt 33/2014

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Marcin Badurowicz

Wykorzystanie kodów dwuwymiarowych w zarządzaniu dokumentami

***

Two‐dimensional codes in document management systems

Abstract
The article presents the usage of two‐dimensional codes (2D codes) in the form of QR codes in document management systems. Codes printed on physical copies of documents may be used for document identification or may carry additional document metadata. By this means, the document metadata such as the digital signature can be presented in a physical form. This mechanism may be also introduced in public administration.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 33

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671