Zeszyt 32/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Adam Pigoń

Co wpływa na frekwencję wyborczą? Mikro i makroekonomiczna analiza empiryczna

Streszczenie
Celem artykułu jest ustalenie roli czynników społeczno-ekonomicznych wpływających na kształtowanie się frekwencji wyborczej ze szczególnym uwzględnieniem roli bezrobocia i innych zmiennych związanych z rynkiem pracy. W pracy podjęta została próba skonfrontowania wyników badań w Polsce z wynikami uzyskanymi w krajach o dłuższej tradycji demokratycznej. Dodatkowo, podjęta została próba odpowiedzi na pytanie jakie koncepcje teoretyczne wyjaśniające powstawanie niezerowej frekwencji wyborczej mogą sprawdzać się w Polsce. Empiryczna część artykułu opiera się o ekonometryczny model liniowy stworzony na danych pochodzących ze wszystkich polskich powiatów dla zmiennej objaśnianej jaką są frekwencje w wyborach parlamentarnych w 2011 oraz dwóch turach wyborów prezydenckich w 2010 roku. Drugim modelem empirycznym jest model logitowy oparty na danych pochodzących z ankiety “Polskie Studium Wyborcze”, w której ankietowani deklarowali udział w wymienioncyh wyborach.

***

What Affects Voter Turnout? Macro and Micro Evidence from Poland

Abstract
The aim of this paper is to discuss briefly the issue of voter turnout and ascertain what kind of socioeconomic variables can affect it. The main body of the article is devoted to the search for empirical findings on the basis of the Polish presidential and parliamentary elections in 2010 and 2011 respectively. The central analysis is conducted using OLS regressions on NTS4 areas (powiat) with the utmost importance attached to the role of socioeconomic variables and especially to the role of adversities such as unemployment and other features of the labor market. Furthermore, the logit model has been built on individual data in order to corroborate (or debunk) findings derived from macro regressions. Although it was not the main intention to study in detail the theory of various turnout models it seemed instructive to sketch them along with stylized facts regarding the phenomenon of voting.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 32

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671