Zeszyt 32/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Maria Ekes

Zastosowanie uogólnionej wartości Owena w grach prostych w postaci funkcji rozbicia

Streszczenie
Artykuł jest poświęcony zastosowaniu uogólnionej wartości Owena, zdefiniowanej we wcześniejszych badaniach dla gier w postaci funkcji rozbicia. Proponujemy zastosowanie tej wartości w grach prostych w postaci funkcji rozbicia, modelujących głosowania, w których wybiera się jedną z wielu opcji lub jednego z wielu kandydatów. Przedstawiamy także przykład zastosowania tej wartości do mierzenia siły głosu posłów w Sejmie RP.

***

Application of Generalized Owen Value for Voting Games in Partition Function Form

Abstract
In the paper we present an application of the generalized Owen value, defined in our former work, for partition function form games. We apply this value to simple games, modeling multicandidate or multioptional voting. We also present an example of application of this concept to measuring the voting power of deputies in the Polish Sejm.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 32

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671