Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Celina M. Olszak, Kornelia Batko

Szpitalne systemy informatyczne w zarządzaniu procesowym organizacją medyczną

***

Hospital Information Systems supporting management approach in management of medical facilities

Abstract
The aim of this paper is to present the role of information systems, especially Hospital Information Systems in medical facilities management. On the background of the process approach to management the selected hospital information systems were analyzed. On this basis characteristic features, as well as the benefits and barriers resulting from use of HIS in medical facilities were identified.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671