Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Katarzyna Mleczko, Joanna Bartnicka, Teodor Winkler

Sposób wspomagania zarządzania procesami w organizacjach opieki zdrowotnej z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

***

Method of process management support in healthcare organization with application of information and communication technology

Abstract
The article indicates capabilities of process management support in healthcare organization. The authors show effect of their works in real healthcare organizations. The proposed solutions are based on information and communication technology and shows methods and tools process modeling.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671