Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Karol Korczak

Koncepcje rozwoju cybermedycyny w ujęciu ogólnokrajowym, regionalnym oraz indywidualnym

***

The national, regional and individual concepts of cybermedicine development

Abstract
In this article the author presents several potential directions of cybermedicine development in Poland. Taken theme is important because of the current changes in the Polish health care system, which aims to increase the use of the Internet to meet the needs of the public health. Some conclusions based on the results of a survey carried out on a group of polish health care units have been shown.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671