Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Ludosław Drelichowski, Grzegorz Oszuścik

Ocena efektywności zastosowań systemów zintegrowanych ERP oraz narzędzi Business Intelligence w ochronie zdrowia i administracji publicznej

Streszczenie
Ocenę efektywności zastosowań zintegrowanych systemów klasy ERP oraz narzędzi Business Intelligence przeprowadzono w niniejszej pracy poprzez analizę przykładów ich wykorzystania w jednym z nowocześnie zarządzanych szpitali oraz doświadczeń z eksploatacji systemów BI w organach administracji publicznej. Analiza sukcesów oraz zaskakujących porażek pozwoliła sprecyzować kluczowe czynniki powodzenia lub porażki w zakresie efektywności zastosowań narzędzi BI w zarządzaniu. Stwierdzone zasady zapewnienia bezwarunkowej zgodności zawartości hurtowni danych z bazami danych transakcyjnych stanowią, zdaniem autorów, warunek konieczny długookresowego sukcesu zastosowania BI w procesach podejmowania decyzji. Rozwiązania takie zapewnić może proponowany w pracy system organizacji przetwarzania danych skutecznie zweryfikowany w wieloletniej eksploatacji w przedsiębiorstwie poligraficznym POZKAL w Inowrocławiu. Rozwiązanie takie wymusza zgodność baz danych transakcyjnych z zawartością hurtowni danych, często niedocenianą przez autorów publikacji z tej dziedziny.

***

Evaluation of the efficiency of integrated ERP system sand Business Intelligence tools in the application case in health care and public administrationArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671