Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jędrzej Wieczorkowski

Zastosowanie oprogramowania standardowego w administracji publicznej

***

Standard software packages in public administration

Abstract
The article presents possibilities of standard software packages to support a management in public administration in Poland. The paper focuses on transaction systems, in particular integrated ERP packages. Author discusses a problem of the solutions used in the public administration and a market of industry-specific solutions.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671