Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Cezary Stępniak

Kierunki wykorzystania systemów monitoringu miejskiego w zarządzaniu rozwojem miast

***

Directions of intelligent municipal monitoring systems application in the city development management

Abstract
The paper shows possibilities of intelligent municipal monitoring system applying to local management. There are presented two directions: to build new urbanistic order in the city and to enlarge its status in local environment.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671