Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Andrzej Sobczak

Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych

***

The concept of digital transformation of a network of public organizations

Abstract
The article discusses the issue of digital transformation of a network of public organizations. The starting point for discussion was the definition of a network of public organizations. Distinguishing features of this transformation have been identified and defined the structure of the two-dimensions framework necessary for the implementation of such a transformation. The article discusses the issue of digital transformation of a network of public organizations. The starting point for discussion was the definition of a network of public organizations. Distinguishing features of this transformation have been identified and defined the structure of the two-dimensions framework necessary for the implementation of such a transformation.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671