Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Tomasz Kulisiewicz

Redukcja obciążeń administracyjnych a wybrane zagadnienia informatyzacji administracji publicznej

***

Reduction of administrative burdens and its impact on IT solutions in public administration

Abstract
The paper analyses some aspects of reduction of administrative burdens and the use of Standard Cost Model (SCM) as important element of impact assessment. The examples of EU and Polish impact assessment are presented with references to eGovernment IT solutions.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671