Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Beata Hysa

E-usługi i inne narzędzia informatyczne wspomagające pracę urzędów administracji samorządowej

***

E-services and other IT tools supporting the work of the local administration

Abstract
It is hard to imagine, any modern institution, including public administration sector, to function without an information and data communications technology support. The article presents the result of research in local administration. The presented results show, that information contained in various regulations and procedures have got average quality. Low quality information can be the cause of inaccurate decisions.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671