Zeszyt 29/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Joanna Bartnicka, Katarzyna Mleczko

Doskonalenie e-usług publicznych z uwzględnieniem potrzeb osób o różnych typach niepełnosprawności

***

Improving e-services for people with disabilities

Abstract
There is discussed a problem of maladjustment of websites containing e-services to the needs of people with disabilities in the article. The authors conducted the analysis of availability of chosen websites and developed a list of features improving the accessibility of them. The features are a supplement to the requirements proposed by W3C Consortium.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2021   ISSN 1232-4671